Reglement LVT

LegerVoertuigen club Twente LVT

Reglement

Doelstelling:

Doelstelling van de LVT is, om in onderlinge samenwerking met de leden, diverse activiteiten te organiseren, activiteiten die alles te maken hebben met de hobby van het bezitten van, het rijden met en het sleutelen aan legervoertuigen.

Activiteiten die gebaseerd zijn op o.a. kennis, kunde en ervaring maar tevens ook op gezelligheid en saamhorigheid onderling.

Dit houdt in :

• Het regelmatig houden van meetings om te praten over de voortgang van de club.

• Het regelmatig houden van meetings om over de voertuigen en aanverwante
  zaken te praten.

• Het rijden met de voertuigen door deel te nemen aan toerritten.

• Het rijden met de voertuigen, maar ook statisch aanwezig te zijn bij
  evenementen.

• Het sleutelen aan de voertuigen. (Sleuteldagen)

Lidmaatschap:

Elke eigenaar van een legervoertuig, zoals omschreven onder Legervoertuigen
definitie, in Twente en omstreken, wordt in principe de mogelijkheid geboden om lid te worden van de LVT.

Het lidmaatschap van de LVT bedraagt € 35 per jaar ingaande 1 januari van dat jaar.
Lid worden in de vorm van donateur kan ook.

Van de leden van de LegerVoertuigenclubTwente LVT wordt verwacht dat ze minimaal twee keer per jaar deelnemen of aanwezig zijn bij een LVT meeting, evenement, of toerrit.

Legervoertuigen definitie:

Onder legervoertuigen wordt verstaan de grote verscheidenheid aan voertuigen die dienst hebben gedaan, bij de diverse krijgsmachten en die nu in particulier bezit zijn.

Hierbij is de aard van de legervoertuigen niet vastgelegd op een bepaalde periode uit de geschiedenis en ook niet gelinkt aan welk onderdeel dan ook van een krijgsmacht.

Thuisbasis:

De thuisbasis van de LVT is gevestigd op camping De Notenwei,
Zeendamsweg 1 7468RX Enter.

Hier worden o.a. de meetings georganiseerd in de kantine.
Meestal is daar ook het vertrek en eindpunt van toerritten.
Het gebeurt soms ook dat er op een andere plaats wordt afgesproken en/of vertrokken.
Dit hangt af van de deelname aan bepaalde evenementen elders, of van een toerrit die op een andere locatie wordt verreden.
Er kan ook gebruik worden gemaakt van de camping tijdens kampeer weekenden of voor langere tijd, uiteraard tegen geldend tarief.
Zie hiervoor de website van De Notenwei, www.denotenwei.nl

Alle voorzieningen zijn aanwezig.

Voertuigen:

1    Zijn/Haar voertuig moet in goede staat verkeren zowel technisch als optisch.

2.    Zijn/Haar voertuig dient te allen tijde te voldoen aan de regels van de RDW,
       voor zover van toepassing, indien wordt deelgenomen aan toerritten en/of
       evenementen. ( Op de regels van de RDW zijn uitzonderingen ten gevolge
       van de leeftijd van de meeste voertuigen. )

3.    Minimaal houdt dit in ieder geval in dat stuurinrichting, remmen, handrem,
       banden, uitlaat, verlichting, spiegels, nummerborden, papieren enz. in orde
       moeten zijn.

4.    Verder is het rijden met uw voertuig voor eigen risico. De LVT kan niet
       aansprakelijk worden gesteld voor schade, boetes en/of
       verkeersovertredingen.

N.B.  Punt 1 en 2 ter beoordeling van de technische commissie van de LVT.

Kleding:

Leden worden verzocht om bij toerritten en evenementen kleding te dragen die bij de legervoertuigen past.
Omdat het hier gaat om militaire voertuigen is het dragen van bijpassende kleding van militaire oorsprong iets wat nauw verweven is met deze hobby.

En bij diverse belangrijke evenementen en/of herdenkingen, wordt een representatief voorkomen zeer gewaardeerd en is bijpassende kleding een must.
Tevens draagt een goed voorkomen, van zowel voertuig als kleding, bij aan de goede naam en reputatie van de LVT.

Tot slot:

Dit reglement vormt de basis van de club LegerVoertuigenTwente en moet er voor zorgen dat de voortgang en het goed functioneren van de club gewaarborgd blijft.
Het reglement van de LVT wordt aan iedereen ter inzage aangeboden op de website van de LVT www.legervoertuigen.net.
Op verzoek kan een uitgeprinte versie worden verstrekt.

Heel veel plezier met het beleven van deze mooie hobby bij

LegerVoertuigen club Twente LVT